GS-besluit over Windenergie


Een windpark van 350 MegaWatt in het IJsselmeer, een park van 36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen. Dit voorstel leggen Gedeputeerde Staten van Fryslân voor aan Provinciale Staten.

Klik hier voor meer informatie hierover op de website van de Provincie Fryslân.