Sanering


Windrijk wil bestaande windturbines saneren voor nieuw te bouwen windturbines. Meer Megawatts realiseren met minder windturbines: opschalen en saneren.

Maatwerk afspraken

Windrijk heeft een nadere analyse gemaakt ten aanzien van de saneringsdoelstelling welke door ‘Fryslân foar de Wyn’ (FFDW) wordt gehanteerd. Daarbij onderbouwd zij de toepasbaarheid en haalbaarheid van deze saneringsdoelstelling van 1 MW saneren voor 4 MW nieuw. Op basis hiervan heeft Windrijk ervoor gekozen voornoemde saneringsdoelstelling afwijkend in te vullen bij de indiening van haar projectvoorstellen bij FFDW.

Opschalingsclusters – beleid tot en met 2013

Windrijk onderschrijft volledig de noodzaak om te komen tot opschalingsclusters op land. Beleid dat door de provincie vanaf begin deze eeuw werd ingezet met Windstreek 2000 en vastgesteld werd op 4 oktober 2000. Destijds gold het ‘paalprincipe’, te weten de ‘2:1 eis’, inhoudend het realiseren van 2 windturbines onder afbraak/sanering van minimaal 1 windturbine. Een stimulans om oude, kleine of stilstaande windturbines in het landschap te saneren en op te ruimen. Sneldraaiende en/of stilstaande windturbine worden over het algemeen als storend in het landschap ervaren.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie in het algemeen of informatie over een specifiek project naar het project en klik op meer informatie. Na u te hebben geregistreerd kunt u een rapportage downloaden over sanering, maar ook over andere onderwerpen (draagvlak en participatie, omgevingsanalyse, foto’s, etc.).