Draagvlak


Windrijk hecht aan een zorgvuldig ontwikkelproces en zoekt bovendien naar wegen zodat meerdere partijen voordeel kunnen ervaren van duurzame energie in het algemeen en het windpark in het bijzonder.
Om de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten worden de volgende middelen ingezet:

Tevens zal de komende tijd (in samenwerking met omwonenden en belanghebbenden) onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van:

  • Winddelen (inleg vermogen voor levering van stroom);
  • Levering streekstroom uit de eigen regio binnen de postcoderoos;
  • Energiecoöperatie (samenwerken met bestaande of nieuw op te richten);
  • Voorzieningen aanbrengen n.a.v. de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld fietspad op toegangsweg door landelijk gebied; grond voor fietscrossbaan etc.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie in het algemeen of informatie over een specifiek project naar het project en klik op meer informatie. Na u te hebben geregistreerd kunt u een rapportage downloaden over draagvlak en participatie, maar ook over andere onderwerpen (sanering, omgevingsanalyse, foto’s, etc.).