Participatie


Financiële participatie

Windrijk biedt de mogelijkheid om voor 30% in het kapitaal van het windpark te participeren. Hierbij hebben (direct) omwonenden een voorkeursrecht ten opzichte van niet (direct) omwonenden. Als (direct) omwonenden worden aangemerkt, omwonenden binnen dezelfde straal van 1,5/2,0/2,5 kilometer als het gebiedsfonds.

Om rekening te houden met de verschillende risicoprofielen (risico-rendementsverhouding), wordt participatie zowel door middel van obligaties als certificaten van (preferente) aandelen aangeboden. De participaties zullen gestructureerd worden via een apart fonds, ondergebracht bij een stichting (Stichting administratiekantoor), waarvoor tevens een aanvraag zal worden gedaan om deze aan te merken als een zogenaamd groenfonds.

Hierdoor profiteert de ‘belegger’ van een aantal fiscale voordelen. Opgemerkt dient te worden, dat dit gebaseerd is op de huidige fiscale wetgeving. De belangrijkste kenmerken van de verschillende aangeboden vormen van participatie zijn:

Obligaties:

 • Aandeel in windpark met lage risico-rendements verhouding
 • Achtergesteld vreemd vermogen
 • Vaste rente: bancaire rente (10jr) + opslag van 2,0 % (op basis van de huidige tarieven, zou dit uitkomen op een rendement van ongeveer 5,1%)
 • Aanvraag aan te merken als groenfonds1, hierdoor:
  • Vrijstelling box 3: 1,2%
  • Heffingskorting : 0,7%
  • (Totaal verwacht rendement op basis van de huidige tarieven bedraagt dan ongeveer 7,0%)

  Certificaten van (preferente)2aandelen:

  • Aandeel in windpark met hogere risico-rendementsverhouding
  • Eigen vermogen
  • Alleen uitkering voor zover er winst is
  • Aanvraag aan te merken als groenfonds3:
   • Vrijstelling box 3: 1,2%
   • Heffingskorting : 0,7%
   • (Totaal verwacht rendement: 9,0%)

1) Dit is op basis van de huidige fiscale wetgeving. Dit kan t.z.t. gewijzigd dan wel niet meer mogelijk zijn.
2) Er wordt nog overwogen om een keuzemogelijkheid te bieden tussen certificaten van preferente aandelen en certificaten van gewone aandelen. Preferente aandelen, krijgen hiertoe een winstaandeel die gebaseerd is op een vast rentepercentage en preferent is aan de winstuitkering aan de aandeelhouders van gewone aandelen. Hierdoor is het risico kleiner dan bij gewone aandelen.
3) Dit is op basis van de huidige fiscale wetgeving. Dit kan t.z.t. gewijzigd dan wel niet meer mogelijk zijn.