27 mei: Inloopavond Windpark N31 (Wâldwei)


Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied parallel aan en ten zuiden van de Leeuwarden-Drachten en ten oosten van Warstiens, globaal tussen de bestaande hoogspanningsleiding 220kV, globaal tussen de waterwegen Langdeel en PM Kanaal.

27 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting en het ontwerp van het windpark, hetgeen invloed zal kunnen hebben op het definitieve ontwerp van het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u gaan en komen wanneer u wilt.

Locatie:
Eetfcafe de Waterlelie
Hoofdstraat 45
Warten

Tijdstip:
17:00 - 21:00