Tytsjerksteradiel – Murk


Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied direct parallel aan en ten westen van De Murk, globaal tussen Aldtsjerk en de Canterlandse Weg in.

Uitgaande van een moderne 3 MW turbine, kan het windpark een totaal opgesteld vermogen van 18 megawatt krijgen. Indien wordt gekozen voor andere turbines, zal dit vermogen anders zijn. De posities van de windturbines zijn hiernaast weergegeven.

 

Meer informatie over dit windpark?

Wilt u meer informatie over dit windpark, klik dan hier om u te registreren.

Na uw registratie kunt u informatie over dit windpark downloaden. Met deze registratie gaat u akkoord met het opnemen van uw gegevens in ons register en het ontvangen van periodieke nieuwsbrieven.

Mocht u zich uit willen schrijven, dan kunt u dit doen op de downloadspagina.