Heerenveen – Kanaal


Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied op industrieterrein Kanaal in Heerenveen-Noord, parallel langs en ten oosten van het Heerenveens Kanaal en globaal evenwijdig aan en ten westen van de A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen.

Uitgaande van een moderne 3 MW turbine, kan het windpark een totaal opgesteld vermogen van 12 MW krijgen. Een goed alternatief op de locatie is een 2,3 MW turbine met een opgesteld vermogen van 9,2 MW. Indien wordt gekozen voor andere turbines, zal dit vermogen anders zijn. De posities van de windturbines zijn hiernaast weergegeven.

 

Meer informatie over dit windpark?

Wilt u meer informatie over dit windpark, klik dan hier om u te registreren.

Na uw registratie kunt u informatie over dit windpark downloaden. Met deze registratie gaat u akkoord met het opnemen van uw gegevens in ons register en het ontvangen van periodieke nieuwsbrieven.

Mocht u zich uit willen schrijven, dan kunt u dit doen op de downloadspagina.