Compensatie


Een bedrag van € 0,80 tot € 1,00 per MWh zal jaarlijks beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de compensatie voor schade en hinder voor (direct) omwonenden en andere belanghebbenden en ten behoeve van een gebiedsfonds. Met omwonenden zijn of worden afspraken gemaakt over de compensatie voor schade en hinder.