Inloopavonden


Lauwerswind heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied ten oosten van Buitenpost, ten noorden van Gerkesklooster en ten zuidwesten van Visvliet. De locatie is gelegen ten noorden en ten zuiden langs de spoorlijn Buitenpost-Grijpskerk tussen de Trekvaart en de provinciegrens met Groningen. 21 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied ten zuidoosten van het Lauwersmeer-gebied, parallel aan en ten westen van de Provinciedijk/Nitterweg, ten noorden van de Kwelderweg en ten zuiden van de Hooge Zuidwal, nabij (en ten noordwesten van) Munnekezijl. 22 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied direct parallel aan en ten westen van De Murk, globaal tussen Aldtsjerk en de Canterlandse Weg in. 26 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting en het ontwerp van het windpark, hetgeen invloed zal kunnen hebben op het definitieve ontwerp...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied direct grenzend en parallel aan en ten westen van de Lauwersseewei (N361), globaal tussen Aldtsjerk en Rinsumageast in. 26 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting en het ontwerp van het windpark, hetgeen invloed zal kunnen hebben op...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied parallel aan en ten zuiden van de Leeuwarden-Drachten en ten oosten van Warstiens, globaal tussen de bestaande hoogspanningsleiding 220kV, globaal tussen de waterwegen Langdeel en PM Kanaal. 27 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren langs de A32 ten noorden van Grou in de gemeente Leeuwarden. Het voornemen is gesitueerd in een gebied parallel aan en ten westen van de spoorlijn/A32 Leeuwarden-Heerenveen en ten oosten van de bestaande hoogspanningsleiding 220kV, globaal tussen Grou en Wytgaard. 30 mei aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren langs het industrieterrein Schipsloot in Wolvega in de gemeente Weststellingwerf. 16 juni aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting en het ontwerp van het windpark, hetgeen invloed zal kunnen hebben op het definitieve ontwerp van het windpark. Tijdens de...

Lees meer

Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied parallel aan en ten zuiden van de Leeuwarden-Drachten en ten oosten van Warstiens, globaal tussen de bestaande hoogspanningsleiding 220kV, globaal tussen de waterwegen Langdeel en PM Kanaal. 01 juli aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting...

Lees meer