Afstemming optimale inpassing


Omwonenden en ook andere belanghebbenden zijn of worden betrokken bij het ontwikkelen van de plannen.
Met een aantal direct omwonenden zijn de plannen besproken en zijn overeenkomsten afgesloten. Op verschillende wijze zijn de direct omwonenden betrokken bij het plan en/of ontvangen zij een vergoeding als compensatie voor de hinder en schade. Daarnaast zijn specifieke (verwachte) problemen besproken en hiertoe zijn individuele afspraken gemaakt (of: worden nog gemaakt).

Tijdens de inloopavonden konden de omwonenden, andere belanghebbenden en inwoners van de aangrenzende dorpen hun mening geven over de inrichting en ontwerp van het windpark, hetgeen invloed zal (kunnen) hebben op het definitieve ontwerp van het windpark.