Advies aan de Provincie uitgebracht


Op 6 oktober jongsleden werden de rapporten en adviezen van Fryslan foar de Wyn bekend gemaakt. Op de website van Fryslan Foar de Wyn kunt u de aan de Provincie overhandigde rapporten downloaden en inzien (klik hier).