01 juli: Inloopavond Windpark N31 (Wâldwei)


Windrijk heeft het voornemen een windpark te realiseren in een gebied parallel aan en ten zuiden van de Leeuwarden-Drachten en ten oosten van Warstiens, globaal tussen de bestaande hoogspanningsleiding 220kV, globaal tussen de waterwegen Langdeel en PM Kanaal.

01 juli aanstaande organiseren wij een inloopavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u ook uw mening geven over de inrichting en het ontwerp van het windpark, hetgeen invloed zal kunnen hebben op het definitieve ontwerp van het windpark. Tijdens de inloopavond kunt u komen en gaan wanneer u wilt.

Locatie:
Stichting Dorpshuis "De Suderfinne“
Kerkbuurt 2
Suwald

Tijdstip:
16:30 - 19:00